BEBERAPA AKAD : SYIRKAH, MUDHARABAH, MUSAQAH, MUZARA’AH, IJARAH, JA’ALAH, HAWALAH, DHAMAN, KAFALAH, RAHN, WAKALAH, SHULH, IHYA’UL MAWAT, FADHLUL MA’I, IQTHA’ DAN HIMA  

free-business-plan-templates

About Auther:

Info Biografi

Beasiswa Sekolah Kedinasan IPDN STAN AKPOL Dll
Hello. Add your message here.