Mutiara Hadits : Perbedaan Malaikat dan Jin

Yuk bagikan infonya...

islamic-art-9

Dari Aisyah (semoga Allah meridhoinya), ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan (ciri-cirinya) kepada kalian.” (Shahih muslim, no. 60 -2996)

Beberapa faedah hadits ini adalah :

  1. Didalam hadist ini dibedakan antara penciptaan malaikat dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, cahaya yang bersinar memancarkan sinar yang menyinari apa-apa disekitarnya dengan cahayanya dan sinarnya. Sedangkan Jin diciptakan dari Api. Yang dimaksud disini adalah Abul Jan yaitu Iblis, ada yang mengatakan juga lainnya.
  2. Wajib bagi kita untuk beriman dengan adanya Jin dan Setan. Yang mana mereka salah satu dari makhluk Allah SWT, mereka juga akan mati seperti matinya manusia.
  3. Rukun iman ada 6 perkara. Salah satunya beriman kepada Malaikat. Malaikat merupakan hamba Allah yang mulia yang diciptakan dari cahaya yang bertasbih pada malam dan siang hari. Sedangkan manusia yang pertama ialah Adam AS seperti yang digambarkan oleh Islam, yang mana Allah menciptakannya dari tanah, akan tetapi bukan sembarangan tanah, melainkan tanah yang ditiupkan ruh, yang mempunyai akal, mempunyai keringat, tulang daging dan darah.

Perawi hadits

Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nabi SAW menikahinya sebelum hijrah dan menggaulinya di Madinah ketika usianya 9 (sembilan) tahun. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, usianya 18 (delapan belas) tahun. Ia paling ahli dalam fikih dan paling ‘alim serta paling bagus pendapatnya.

Ia juga adalah suri tauladan dalam kedermawanan dan bersedekah. Banyak sekali meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, dan musnadnya mencapai 2210 hadits.

Aisyah meninggal di Madinah pada malam selasa, tanggal 17 Ramadhan atau Syawal tahun 57 H. atau tahun 58 H. Abu Hurairah menshalatkannya dan dimakamkan di perkuburan Baqi’.

Oleh : Muhammad Murtaza bin Aish

Baca juga : 


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

INFINIX HOT 40PRO NFC RAM 12GB MEMORI 256GB
Hello. Add your message here.