Mutiara Hadits : Bolehnya Keluar Bagi Wanita Menuju Masjid

Yuk bagikan infonya...

masjidsumber gambar : hdfreewallpaper.net

Dari Abdullah bin Umar (semoga Allah meridhoi mereka berdua) yang berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah menuju ke masjid-masjid Allah” (Shahih Muslim no. 136-442, lafaz darinya & Shahih Bukhari no. 900)

Beberapa faedah hadits ini adalah :

  1. Hadits ini menunjukkan disyari’atnya bagi wanita pergi ke masjid untuk ikut shalat berjama’ah, akan tetapi shalat di rumah bagi wanita itu lebih baik dan lebih utama, berdasarkan sabda Nabi SAW : “Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid; akan tetapi shalat di rumah merkea adalah lebih baik bagi mereka” ( Lihat Sunan Abu Daud no. 567 yang di shahihkan oleh Albani)
  2. Perlu diperhatikan dalam hadits ini, hendaknya seorang suami memberikan izin kepada istrinya jika ingin ikut sholat berjamaah dimasjid jika aman dari fitnah.
  3. Jika seorang wanita keluar maka tidak boleh dalam keadaan berhias atau memakai wewangian, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW “Jika di antara kalian wahai para wanita hendak ke masjid, maka janganlah memakai wewangian” (Lihat Shahih Muslim no. 142-443)

Perawi Hadits

Abdullah bin Umar bin Al-Khatab adalah sahabat yang mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya ketika masih kecil dan belum baligh. Lalu hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Peperangan pertama yang ia ikuti adalah perang Khandaq. Kemudian mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Ia juga ikut serta dalam peperangan besar perluasan wilayah Islam di Mesir, Syam, Iraq, Bashrah dan Persia. Ia seorang pemberani dan lantang. Ia juga termasuk ahli ilmu dikalangan sahabat. Musnadnya mencapai 2630 hadits . Ia juga dikenal sebagai suri tauladan dalam ibadah dan wara’. Wafat di Mekah tahun 73 H. pada usia 86 tahun.

Referensi : Dr. Muhammad Murtaza bin Aish, 90 Hadits Pilihan, Riyadh, KSA, 2016

Artikel utama : Himpunan 90 Hadits Pilihan

Artikel Pilihan

Ayo bagikan sebagai sedekah…


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

Kinaya Residence Andara 900 Meter Dari Pintu Tol
Hello. Add your message here.