Mutiara Hadits : Doa Ini Lebih Utama

Yuk bagikan infonya...

berdoa

Dari Abu Hurairah RA yang berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Tidak ada satupun doa yang seorang hamba berdoa dengannya, yang lebih utama dari doa : Allaahumma innii asalukal mu’aafaata fiddunyaa wal aakhiroh [Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadaMu keselamatan di dunia dan akhirat]” Sunan Ibnu Majah no.3851, dishahihkan oleh Albani

Beberapa faedah hadits ini adalah

  1. Dianjurkan untuk memperbanyak doa ini dengan hati yang tulus, khusuk, berserah diri dan tunduk. Yang mana Allah tergantung pada perasangka seorang hambanya ketika memohon dan berdoa. maka ia mendapatkan kenyamanan, pengampunan, ketenangan, kesejahteraan serta kebahagiaan.
  2. Hadits ini memerintahkan kepada seorang muslim agar membiasakan membaca doa yang mulia ini, sehingga Allah menjaganya dari segala musibah, ujian (fitnah), kesengsaraan, kesesatan, gangguan setan dan lainnya yang mendatangkan mara bahaya.
  3. Makna Mu’afah ialah penjagaan Allah, keselamatan padanya, melindunginya serta memeliharanya. Sedangkan Mu’afa ialah orang yang mendapatkan perindungan, keselamatan dan kebahagiaan. Yang hakikatnya ialah penjagaan Allah SWT kepada manusia dari segala yang tidak disukainya dan mara bahaya bagi agama, dunia serta akhiratnya.

Perawi Hadits

Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Shakhr Al Dausi Al-Yamani perawi hadits di dalam Islam. Diberi panggilan Abu Hurairah, karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing. Ia mengembala kambing untuk keluarganya.

Masuk Islam tahun ke 7 H. sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaibar. Menyertai Nabi SAW selama empat tahun. Ia menemani kemana pun beliau pergi dan dimanapun beliau singgah.

Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadits. Memelihara ilmu ilmu yang sangat banyak dari Nabi SAW. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadits dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi SAW sebanyak 5374 hadits dan termasuk ahli fiqihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 57 H. dan dimakamkan di perkuburan Baqi’.

Referensi : Dr. Muhammad Murtaza bin Aish, 90 Hadits Pilihan, Riyadh, KSA, 2016

Artikel utama : Himpunan 90 Hadits Pilihan

Artikel Pilihan

Ayo bagikan sebagai sedekah…


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

Kinaya Residence Andara 900 Meter Dari Pintu Tol
Hello. Add your message here.