Mutiara Hadits : Hukum Mengusap Khuf

Yuk bagikan infonya...

padang-pasir

Dari Mughiroh bin Syu’bah RA yang berkata :

Saya pernah bersama Nabi SAW ketika safar (berpergian) ketika beliau berwudlu aku membungkuk untuk melepas kedua sepatunya lalu beliau bersabda : “Biarkanlah keduanya sebab aku dalam keadaan suci ketika aku mengenakannya. Kemudian beliau mengusap bagian atas keduanya” (Shahih Bukhari no 206, lafaz darinya & Shahih Muslim no. 80- 274 )

Beberapa faedah hadits ini adalah :

  1. Dimaksud khuf adalah yang dipakai pada kaki (menutup mata kaki) dari kulit atau sejenisnya.
  2. Hadits ini menunjukkan disyari’atkannya mengusap khuf. Disyari’atkannya mengusap khuf dalam keadaan safar dan dalam keadaan bermukim, pada musim panas dan musim dingin disyaratkan bolehnya mengusap khuf jika seorang muslim memakai keduanya dalam keadaan suci yang penuh, itulah madzhab mayoritas ulama rahimahumullah.
  3. Masa atau jangka waktu mengusap kedua khuf adalah dihitung sejak usapan pertama setelah hadast. Bagi yang bermukim 1 hari 1 malam, atau 24 jam dan bagi orang yang safar 3 hari 3 malam atau 72 jam.

Perawi Hadits

Al-Mughiroh bin Syu’bah ialah Abu Abdillah, lahir di Thoif, di dalamnya ia menetap dari banyak perjalanan yang ia lalui, ia masuk Islam pada perang Khandak dan Syahid pada perang Hudaibiyah.

Dia mempunyai peran besar pada kemerdekaan negara Paris pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan pada kekhalifahan Umar (moga Allah meridhoi mereka), ia ikut juga pada perang Yamamah, Yarmuk dan Qodisiyah.

Umar RA memberikannya jabatan untuk meminpin kota Kufah, kemudian setelah itu Mu’awiyah RA sehingga ia wafat disana.

Mughiroh bin Syu’bah orang yang cerdas, pintar, seorang sastrawan dan pandai, yang mana ia meriwayatkan 136 buku Hadits. Ia wafat pada di Kufah pada tahun 50 H, berusia 70 tahun.

Referensi : Dr. Muhammad Murtaza bin Aish, 90 Hadits Pilihan, Riyadh, KSA, 2016

Artikel utama : Himpunan 90 Hadits Pilihan

Artikel Pilihan

Ayo bagikan sebagai sedekah…


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

Kinaya Residence Andara 900 Meter Dari Pintu Tol
Hello. Add your message here.