Mutiara Hadits : Islam Agama Rahmat (Kasih Sayang)

Yuk bagikan infonya...

islamic-art-9

Dari Abdullah bin Umar (semoga Allah meridhoi mereka), Rasulullah SAW bersabda :

“Ada seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan lalu wanita itupun masuk neraka” Nafi’ berkata, beliau berkata : “Sungguh Allah Maha Mengetahui bahwa kamu tidak memberinya makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah” (Shahih Bukhari no.3482, lafaz darinya dan Shahih Muslim no.151-2242)

Beberapa faedah hadits ini adalah :

  1. Mengurung hewan tanpa sebab serta tidak memberinya makan dan minum menunjukkan kerasnya hati dan tabiat seseorang dan menunjukkan kepada akhlak yang buruk serta tidak adanya rasa kasih sayang dan kelembutan.
  2. Hadits ini menjelaskan besarnya dosa orang yang menyiksa hewan serta memukulinya bahkan membunuhnya tanpa sebab, sehingga ia dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan matinya kucing tersebut.
  3. Boleh bagi seseorang memelihara hewan seperti kucing, burung dan lainnya, jika ia memberikan makanan dan minuman serta memberikan pengobatan dan seluruh kebutuhan hidupnya.
  4. Seorang akan disiksa di akhirat kelak jika ia menyiksa hewan sampai mati tanpa alasan yang syar’i.

Perawi Hadits

Abdullah bin Umar bin Al-Khatab adalah sahabat yang mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya ketika masih kecil dan belum baligh. Lalu hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Peperangan pertama yang ia ikuti adalah perang Khandaq, kemudian mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW, ia juga ikut serta dalam peperangan besar perluasan wilayah Islam di Mesir, Syam, Iraq, Bashrah dan Persia. Ia seorang pemberani dan lantang. Ia juga termasuk ahli ilmu dikalangan sahabat. Musnadnya mencapai 2630 hadits . Ia juga dikenal sebagai suri tauladan dalam ibadah dan wara’. Wafat di Mekah tahun 73 H. pada usia 86 tahun.

Referensi : Dr. Muhammad Murtaza bin Aish, 90 Hadits Pilihan, Riyadh, KSA, 2016

Artikel utama : Himpunan 90 Hadits Pilihan

Artikel Pilihan

Ayo bagikan sebagai sedekah…


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

Kinaya Residence Andara 900 Meter Dari Pintu Tol
Hello. Add your message here.