Mutiara Hadits : Wajibnya Membiarkan Jenggot dan Memeliharanya

Yuk bagikan infonya...

janggut

Dari Abdullah bin Umar RA, dari Nabi SAW bersabda:

Potong pendeklah kumis dan biarkanlah (peliharalah) janggut. (Shahih Muslim no.52, Shahih Bukhari no.5893)

Beberapa faedah hadits ini adalah :

  • Hadits ini menjelaskan bahwa wajibnya mebiarkan jenggot dan memeliharanya dengan memanjangkannya. Tidak boleh mencukurnya atau mencabutnya atau memendekkannya.
  • Rambut yang tumbuh di bawah bibir bawah merupakan bagian dari jenggot.
  • Hadits ini menunjukkan dianjurkannya memotong kumis. Untuk itu tidak boleh bagi seorang muslim membiarkan kumisnya panjang. Hendaklah ia memotong kumisnya secara keseluruhan atau memendekkannya.

Perawi Hadits

Abdullah bin Umar bin Al-Khatab adalah sahabat yang mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya ketika masih kecil dan belum baligh. Lalu hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Peperangan pertama yang ia ikuti adalah perang Khandaq. Kemudian mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW.

Ia juga ikut serta dalam peperangan besar perluasan wilayah Islam di Mesir, Syam, Iraq, Bashrah dan Persia. Ia seorang pemberani dan lantang. Ia juga termasuk ahli ilmu dikalangan sahabat. Musnadnya mencapai 2630 hadits . Ia juga dikenal sebagai suri tauladan dalam ibadah dan wara’. Wafat di Mekah tahun 73 H. pada usia 86 tahun.

Referensi : Dr. Muhammad Murtaza bin Aish, 90 Hadits Pilihan, Riyadh, KSA, 2016

Artikel utama : Himpunan 90 Hadits Pilihan

Artikel Pilihan

Ayo bagikan sebagai sedekah…


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

Kinaya Residence Andara 900 Meter Dari Pintu Tol
Hello. Add your message here.