Mutiara Hadits : Islam Mengaharamkan Menggambar (Melukis) Makhluk Hidup  

Yuk bagikan infonya...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dari Abdullah bin Abbas (Semoga Allah meridhoi mereka berdua) berkata : Saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda :“Siapa yang membuat sebuah gambar (makhluk hidup) di dunia, ia akan dibebani untuk meniupkan ruh kepada gambar tersebut pada hari kiamat, padahal ia tidak bisa meniupkannya.” (Shahih Bukhari, no. 5963, lafaz darinya dan Shahih muslim, no. 100-2110)

Beberapa faedah hadits ini adalah

  1. Islam mengaharamkan membuat patung makhluk bernyawa atau menggambarnya, serta menjualnya. Akan tetapi boleh membuat patung atau menggambar makhluk yang tidak bernyawa seperti pepohonan, sungai, gunung, bangunan dan lainnya.
  2. Islam mengaharamkan menggambar makhluk imajinasi, serta memahatnya yang mana secara tabiat memiliki nyawa meskipun pada kenyataanya tidak ada makhluk hidup yang persis seperti itu.

Perawi hadits

Abdullah bin Abbas RA adalah sahabat yang terkenal. Panggilannya adalah Abu Abbas, seorang alim dikalangan para sahabat, tinta umat dan imam ahli tafsir, ia adalah anak paman Rasulullah SAW, dilahirkan tiga tahun sebelum hijrah di lembah (Lembah diantara dua gunung tempat Bani Hasyim tinggal selama diboikot oleh kaum kafir Mekah) sebelum Bani Hasyim keluar darinya. Kemudian selalau menyertai Nabi SAW dan mengambil ilmu yang sangat banyak darinya. Musnadnya mencapai 1660 hadits, dan usianya 13 tahun ketika Rasulullah SAW wafat.

Ali bin Abi Thalib RA menjadikannya Amir Bashrah, dan ia meninggal di Thaif pada tahun 68 H. pada usia 70 tahun, dalam riwayat lain 71 tahun, dan dalam riwayat lain 74 tahun.

Oleh : Muhammad Murtaza bin Aish

Baca juga : 


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

PEMBIAYAAN SYARIAH JAMINAN BPKB MOBIL
Hello. Add your message here.