Keutamaan Tauhid

illustrator-allah-calligraphy-logo-process-wacom-intuos-arabic-font-eb96e8e5657d7a1f25a0cf7257f151fb8

“Barangsiapa yang membaca: Laa ilaaha illallahu wahdahuu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli syai’in qadir (Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) sebanyak seratus kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan sepuluh orang budak, dicatat untuknya seratus pahala, dan dihapuskan darinya seratus dosa dan baginya perlindungan dari (godaan) setan pada hari itu hingga petang, dan tidak ada orang yang datang dengan amal yang lebih baik dari apa yang ia bawa (zikir yang ia baca) kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak dari itu” HR. Bukhori

Pesan Hadis

Anjuran untuk membaca Laa ilaaha illallahu wahdahuu laa syariika lahuu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli syai’in qadir sebanyak 100 kali.

Sumber : Satu Hari Satu Hadis

Ayo bagikan sebagai sedekah…

About Auther:

Info Biografi

Buku Petunjuk Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2020
Hello. Add your message here.