Mutiara Hadits : Wajib Menghadiri Undangan

Yuk bagikan infonya...

resepsi-pernikahan

Dari Abdullah bin Umar (Semoga Allah meridhoi mereka berdua), ia berkata: Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa yg diundang ke pesta pernikahan atau semisalnya, hendaknya ia mendatanginya. (Shahih Muslim, no. 101 – 1429)

Beberapa faedah hadits ini adalah :

  • Hadits ini menjelaskan bahwa wajib menghadiri undangan pesta pernikahan bagi siapa yang telah diundang, yang demikian itu merupakan bentuk perhatian kepada orang yang menikah, menggembirakan hatinya dan menghargai dirinya dengan menghadiri undangan tersebut. Arti dari Al-Usry ialah pesta pernikahan.
  • Islam merupakan agama yang mengajarkan moral yang baik serta hati yang bersih, sehingga tidak ada rasa perselisihan antara keluarga dan masyarakat. Justru demikian wajib bagi seorang muslim untuk memenuhi panggilan atau undangan saudaranya ketika ditujukan kepadanya baik undangan apapun itu yang tidak menyelisihi ajaran Islam.
  • Tidak boleh bagi seorang muslim mencela makanan ketika menghadiri pesta pernikahan atau undangan apapun itu, jika ia suka maka makanlah dah bila tidak maka tinggalkan.

Perawi hadits

Abdullah bin Umar bin Al-Khatab adalah sahabat yang mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya ketika masih kecil dan belum baligh. Lalu hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Peperangan pertama yang ia ikuti adalah perang Khandaq. Kemudian mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW.

Ia juga ikut serta dalam peperangan besar perluasan wilayah Islam di Mesir, Syam, Iraq, Bashrah dan Persia. Ia seorang pemberani dan lantang. Ia juga termasuk ahli ilmu dikalangan sahabat. Musnadnya mencapai 2630 hadits . Ia juga dikenal sebagai suri tauladan dalam ibadah dan wara’. Wafat di Mekah tahun 73 H. pada usia 86 tahun.

Oleh : Muhammad Murtaza bin Aish

Baca juga :  


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

PEMBIAYAAN SYARIAH JAMINAN BPKB MOBIL
Hello. Add your message here.