Perbaikilah Perilaku Anda Terhadap Sesama

Yuk bagikan infonya...

ramah

Akhlak yang baik adalah kebahagiaan tersendiri. Sedangkan akhlak yang buruk merupakan petaka dan bencana.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

”Sesungguhnya dengan akhlak yang baik seseorang bisa mencapai derajat orang yang banyak shalat dan puasa”

”Tidakkah pernah aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang tempat duduknya dekat denganku pada hari Kiamat kelak? Mereka adalah yang paling baik akhlak dan perilakunya” (Al-Hadits)

Allah berfirman:

“Dan, sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung” QS. Al Qalam : 4

“Maka disebabkan rahmat dariAllah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu” QS. Ali Imran : 159

“Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia” QS. Al Baqarah : 83

Referensi : Dr. ‘Aidh al-Qarni, Jangan Bersedih, Qisthi Press, Jakarta, 2013

Ayo bagikan sebagai sedekah…

Baca juga : 


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

BELI RUMAH JABODETABEK DI SINI
Hello. Add your message here.