Mutiara Hadits : Keutamaan Shalat Isya dan Subuh Berjamaah

Yuk bagikan infonya...

shalat-1

Dari Ustman bin Affan RA yang berkata; Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang shalat Isya’ dengan berjama’ah, seolah-olah ia bangun setengah malam, dan barang siapa yang shalat subuh berjama’ah, seolah-olah ia shalat malam seluruhnya” (Shahih Muslim, no 260 – 656)

Beberapa faedah hadits ini adalah

  1. Islam memerintahkan untuk mendirikan shalat Isya’ dan Subuh berjama’ah seperti shalat fardlu lainnya.
  2. Hadits ini menjelaskan keutamaan shalat Isya’ dan Subuh berjama’ah. Barangsiapa yang shalat Isya’ dan Subuh secara berjama’ah ibarat ia seperti bangun malam (untuk ibadah) sepenuhnya dan barangsiapa yang mendirikan shalat salah satu dari keduanya secara jama’ah, maka ia ibarat bangun malam untuk ibadah separuh malamnya.

Perawi hadits

Utsman bin Affan bin Abi al-Ash al-Qurasyi, dilahirkan di Mekkah 6 tahun setelah Tahun Gajah. Masuk Islam tidak lama setelah Rasulullah SAW diutus. Ia adalah Amirul Mukminin dan Khalifah ke-3.

Ia merupakan orang pertama yang hijrah ke Habasyah bersama istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Ia telah menolong agama Islam dengan jiwa dan hartanya. Kemudian ia menyiapkan perbekalan pasukan ‘Usrah sebanyak 950 ekor unta dan 50 ekor kuda serta membeli sumur Rumat dengan 20.000 dirham kemudian menyedekahkannya. Ia juga membangun perluasan masjid Nabawi dengan dana 20.000 dirham.

Utsman dibaiat sebagai khalifah setelah Umar bin Khatab wafat pada tahun 24 Hijriyah. Kemudian ia menyempurnakan pengumpulan Al-Qur’an. Pada masa khilafahnya banyak sekali perluasan Islam di Asia dan Afrika. Diriwayatkan darinya sebanyak 146 hadits.

Ia terbunuh syahid di Madinah ditangan orang-orang jahat (musuh) pada tahun 35 H. pada usia 85 tahun.

Oleh : Muhammad Murtaza bin Aish


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

BELI RUMAH JABODETABEK DI SINI
Hello. Add your message here.