Mutiara Hadits : Keutamaan Surah Al Ikhlas

Yuk bagikan infonya...

islamic-art-51

Dari Abu Darda’ RA, yang mana Nabi SAW bersabda : “Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca dalam satu malam (saja) sepertiga al Qur`an?” Mereka pun berkata: “Dan siapa (di antara kami) yang mampu membaca sepertiga al Qur`an (dalam satu malam)?” Rasulullah SAW bersabda: “Qul Huallaahu ahad” sebanding dengan sepertiga al Qur`an.” ( Shahih muslim, no. 259-811)

Beberapa faedah hadits ini adalah :

  1. Hadits ini menjelaskan keutamaan surah yang penuh berkah yaitu surah Al-Ikhlas. Pahala membacanya seperti pahala membaca sepertiga Al-Quran dan ganjaran membacanya seperti ganjaran sepertiga Al-Quran. Ini merupakan dari karunia Allah SWT.
  2. Hendaknya seorang muslim memperhatikan dalam membaca Al-Quran surah yang lain selain surah Al-Ikhals juga, yang mana di dalamnya mengandung pelajaran keagamaan yang menjadikan seseorang dapat hidup bahagia dunia dan akhirat.

Perawi hadits

Abu Darda adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Anshari al-Khazraji, masuk Islam pada perang Badar. Ia terkenal sebagai orang yang bijaksana dalam umat Islam, pemimpin para Qari’ di Damaskus serta qadhi di sana. Ia juga termasuk orang yang mengumpulkan al-Qur’an serta menghafalnya pada masa hidup Rasulullah SAW. Diriwayatkan darinya 179 hadits.

Ia meniggal tahun 32 H. pada usia 72 tahun, tiga tahun sebelum peristiwa pembunuhan Utsman.

Referensi : Dr. Muhammad Murtaza bin Aish, 90 Hadits Pilihan, Riyadh, KSA, 2016

Ayo bagikan sebagai sedekah…


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

PEMBIAYAAN SYARIAH JAMINAN BPKB MOBIL
Hello. Add your message here.