Perjalanan Panjang di Akhirat

Yuk bagikan infonya...

islamic-background2

Salah seorang sahabat utama Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar al Ghifari, berpidato di hadapan sekelompok jamaah yang ada di dekat Ka’bah. Beliau memaparkan perjalanan panjang di akhirat, dan kiat-kiat menghadapinya: “Siapkanlah perbekalan agar diri kalian selamat. Karena perjalanan di akhirat itu sangat jauh. Lebih jauh daripada yang kalian bayangkan sekarang,” kata Abu Dzar sebagaimana dituturkan kembali oleh Imam Sufyan Tsauri, yang dikutip Syekh Abdul Wahid Mustafa dalam buku Hakadza Tahaddatss Salafu Kalimatun Lishsahabati wat Tabi’in (1993).

“Salah satu bekal itu adalah berhaji agar kalian kelak dapat menghadapi aneka peristiwa dahsyat. Kerjakan puasa pada saat puncak musim panas, sebagai latihan kekuatan kalian menghadapi lamanya berkumpul di alam mahsyar.

Lakukan shalat minimal dua rakaat kala malam gelap pekat, sebagai upaya menghadapi kesepian di alam kubur. “”Juga kalian harus terbiasa mengucapkan perkataan yang baik-baik, untuk menghapus situasi dan suasana yang hebat mengharu-biru. Hindarkanlah mengucapkan katakata buruk yang akan menambah kesusahan.”” Dan bersedekahlah, mudah-mudahan kalian selamat dari kesulitan-kesulitan kiamat. Jadikanlah dunia ini dalam dua ruangan.

Pertama, ruangan untuk mencari akhirat. Kedua, ruangan untuk mencari barang yang halal. Jika ada yang menjadikannya tiga ruangan, ruangan ketiga itu tidak akan memberi manfaat apa-apa untuk kalian, malah mungkin saja mendatangkan kemudharatan.”

“Jadikanlah harta kekayaan dalam dua jenis. Jenis pertama diperoleh dengan cara halal, digunakan untuk membiayai kehidupan keluarga kalian. Jenis kedua yang diperoleh dengan cara halal pula, ditabungkan untuk bekal akhiratmu melalui sedekah, infak, dan kebaikan serta kebajikan berpahala lainnya. Jangan ada jenis ketiga yang mungkin tidak memberi manfaat. Bahkan, mendatangkan mudharat bagi kalian.”” Waspadalah, karena banyak manusia di dunia, yang dibinasakan oleh kerakusan dan keserakahan yang takkan pernah memenuhi tuntutan hawa nafsu kalian.

Mengenai perjalanan panjang di akhirat yang dipaparkan sahabat Abu Dzar al-Ghiffari itu, tak dapat dibantah siapa pun, karena jelas dalilnya dari Quran dan Sunnah.

Firman Allah SWT: Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (QS al Hasyr: 18).

Dalam menafsirkan ayat di atas, Hasan al Bashri seorang tabi’in(ulama yang sempat belajar kepada para sahabat Nabi SAW), menyatakan: “Sungguh seorang Mukmin itu selalu bersedih pada pagi dan petang hari.

Kesedihan itu tak dapat dihindari, karena dia berada di antara dua hal yang ditakuti. Pertama, dosa yang telah dilakukannya dan ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah terhadapnya akibat dosa itu. Kedua, ajal yang menunggu, dan dia tidak tahu nasib apakah yang akan menimpanya saat menghadapi ajal itu.

Menurut Imam al-Qurtubi, dalam kitab At Tadzkirah, kesedihan dan kepedihan menjalani ajal (maut), akan ditambah de ngan perjalanan panjang di akhirat. Sejak masuk ke liang lahat, sebagai ujian akhirat paling awal hingga Hari Perhitungan.

Oleh : H. Usep Romli (Republika)

Ayo bagikan sebagai sedekah…


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

PEMBIAYAAN SYARIAH JAMINAN BPKB MOBIL
Hello. Add your message here.